PUNKT
TERAPEUTYCZNO
PRZEDSZKOLNY
CENTRUM
TERAPII
PRZYJACIELE
KONTAKT
TERAPEUTYCZNO
Mila i Przyjaciele
STOWARZYSZENIE

 

W bezpłatnym Punkcie Terapeutyczno – Przedszkolnym „Mila i Przyjaciele” wykwalifikowana kadra realizuje z dziećmi podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. Dodatkowo prowadzone są następujące zajęcia terapeutyczne:

 

    • Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna
    • Zajęcia z psychologiem
    • Dogoterapia
    • Hipoterapia
    • Zajęcia rewalidacyjne
    • Fizjoterapia
    • Terapia Integracji Sensorycznej
    • Terapia Taktylna
    • Muzykoterapia
    • Terapia stymulacyjna metodą Delacato

 

 

Zajęcia terapeutyczne i metody pracy dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka i mają na celu:

 

usprawnienie komunikacji, w tym w razie potrzeby wprowadzenie alternatywnych metod

   komunikacji (PCS, MAKATON, PIKTOGRAMY)

• uspołecznienie,

• usprawnienie funkcji z zakresu motoryki małej i dużej

• trening samoobsługi

• zwiększenie samodzielności w życiu codziennym

• usprawnienie funkcji sensorycznych, mających wpływ na codzienne funkcjonowanie,

• poprawne wyrażanie emocji,

• modyfikację zachowań trudnych i niepożądanych

 

Oferujemy również wsparcie dla rodziców w postaci wskazówek do pracy indywidualnej w domu. Uważamy, że współpraca z rodzicami jest bardzo ważna i przekłada się na efektywność prowadzonych działań terapeutyczno-edukacyjnych.

 

Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla wychowanków Punktu Terapeutyczno - Przedszkolnego

„Mila i Przyjaciele” są bezpłatne. Rodzice są jedynie zobowiązani zaopatrzyć dziecko w wyprawkę przedszkolną i środki higieniczne.

AKTUALNOŚCI

 

Prowadzimy stały nabór do naszego  Punktu Terapeutyczno-Przedszkolnego

 

POBYT DZIECKA JEST BEZPŁATNY

 

Wszystkie informacje na naszym fanpage'u

 

 

 

 

ZAPISY

Nabór do Punktu Terapeutyczno - Przedszkolnego „Mila i Przyjaciele” odbywa się przez cały rok,

w zależności od wolnych miejsc, według kolejności zgłoszenia.

 

Do Punktu Terapeutyczno - Przedszkolnego „Mila i Przyjaciele” przyjmowane są wszystkie dzieci, niezależnie od miejsca zamieszkania na podstawie:

 

a) opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno -  Pedagogiczną.

 

b) „Karty zgłoszenia dziecka” wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka

 

c) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego aktualny stan zdrowia dziecka.

STOWARZYSZENIE "MILA I PRZYJACIELE"

 

KRS 0000496090   NIP 5742056688  Regon 243482338

 

Bank Gospodarki Żywnościowej

6620 3000 4511 1000 0003 3472 60